Tuổi trẻ Đăk Glei học tập và làm theo lời Bác

22/09/2022 13:05

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Glei quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các tổ chức cơ sở đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện Đăk Glei đã tổ chức 183 buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tọa đàm, học tập với hơn 10.980 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó có 24 đợt học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 3.700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia học tập. Ngoài ra còn thành lập chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên Facebook Huyện đoàn với hơn 350 bài viết về Bác Hồ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh thiếu nhi, tạo phong trào mạnh mẽ, tích cực hưởng ứng các hoạt động Đoàn - Hội - Đội.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đoàn viên, thanh niên huyện Đăk Glei đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. 100% tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn Đăk Glei đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng, hình thành những phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động của thanh thiếu nhi, lựa chọn nội dung phù hợp làm tiêu chí rèn luyện cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Giúp bà con xã Mường Hoong làm đường lên khu sản xuất. Ảnh: B.C

 

Anh Lê Hoàng Vũ - Bí thư Huyện đoàn Đăk Glei cho biết, trong những năm qua, các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, phong trào tuổi trẻ huyện Đăk Glei học tập và làm theo lời Bác được các cơ sở đoàn tổ chức triển khai thực hiện rất sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền các đợt học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện đoàn và các tổ chức cơ sở đoàn triển khai thực hiện thường xuyên cả chiều sâu lẫn chiều rộng.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt; các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, đất nước, của Đoàn, Hội, Đội; các hoạt động trải nghiệm, mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn hóa - văn nghệ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh thiếu nhi. Điểm sáng trong công tác này là qua việc tuyên dương, nhân rộng những tấm gương thanh niên điển hình, tiên tiến làm theo lời Bác được tổ chức định kỳ, thường xuyên.

Trong 5 năm qua, Huyện đoàn Đăk Glei đã tổ chức 5 đợt liên hoan tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác cho 97 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Glei đã chỉ đạo 12/12 đoàn xã, thị trấn thành lập các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích hỗ trợ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ công tác truy vết các đối tượng, khai báo y tế, phục vụ công tác hậu cần, trực các chốt phòng, chống dịch, cài đặt App PC-Covid và mã QR-Code cho nhân dân. Đồng thời, tổ chức kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, quần áo bảo hộ, mũ, kính chắn giọt bắn; quyên góp nhu yếu phẩm tặng cho các chốt làm nhiệm vụ và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Với những hành động cụ thể và thiết thực như trên, việc học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ huyện Đăk Glei đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ; khuyến khích đoàn viên thanh niên tình nguyện, xung kích đi đầu trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng huyện Đăk Glei ngày càng phát triển.    

Bảo Châu

Chuyên mục khác