Trường Phổ thông DTNT huyện Đăk Tô học tập và làm theo Bác

03/11/2023 14:00

Chi bộ Trường Phổ thông DTNT huyện Đăk Tô vừa vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là kết quả từ những cách làm hay, thiết thực trong việc dạy và học, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác giáo dục.

Để thực hiện tốt học tập và làm theo Bác, Chi bộ nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, tại đơn vị; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn nêu gương, ra sức tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Chi bộ nhà trường đã đưa kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và xếp loại thi đua công chức, viên chức nhà trường.

Nhiều hoạt động đổi mới trong giáo dục học sinh. Ảnh: TT

 

Cùng với việc lồng ghép học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, định kỳ hàng tháng, đơn vị còn tổ chức 5 buổi sinh hoạt/năm theo từng chuyên đề. Qua đó, Chi bộ nhà trường đã tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm: Gắn với việc học tập và làm theo Bác với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tinh thần năng động, sáng tạo trong công tác, vượt khó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập hợp tinh thần đoàn kết, xây dựng nhà trường, góp phần đưa sự nghiệp dạy và học ngày càng phát triển.

Để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác, Chi bộ quan tâm, chủ động tuyên dương những nhân tố tích cực, điển hình. Bên cạnh đó, Chi bộ tích cực tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thanh niên và học sinh nhà trường; tổ chức các hoạt động về học tập và làm theo Bác vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm của đất nước.

Trong công tác chuyên môn, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thường xuyên phát động phong trào thi đua giảng dạy, học tập tốt. Mỗi cá nhân, tập thể vận dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong chương trình, kế hoạch năm học, cụ thể: Chủ động, sáng tạo và đổi mới trong tổ chức các hoạt động giáo dục; dạy học theo Đề án 02 của tỉnh về nâng cao chất lượng học sinh DTTS; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, triển khai công tác nhà trường theo hướng số hóa (quản lý chuyên môn trên hệ thống office 365; quản lý sổ điểm, học bạ bằng sổ sách điện tử).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong học tập và làm theo Bác trong học sinh. Ảnh: TT

 

Cô Vũ Thị Hồng Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học tập và làm theo Bác, Trường Phổ thông DTNT huyện Đăk Tô đã triển khai được nhiều nội dung, mô hình thiết thực như xây dựng môi trường giáo dục nhà trường an toàn-thân thiện-tích cực; tổ chức các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa phù hợp với từng đối tượng học sinh; xây dựng nề nếp sinh hoạt, học tập khoa học, văn hóa; tổ chức quản lý hiệu quả các giờ tự học của các em.

Qua việc học tập và làm theo Bác, công tác chuyên môn trong nhà trường được nâng lên rõ rệt. Tiêu biểu như trong năm 2022, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học đại học, cao đẳng hoặc học nghề đạt trên 80%; tỷ lệ học sinh chuyên cần đảm bảo; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nâng lên (3 học sinh giỏi cấp tỉnh). Nhà trường tổ chức hiệu quả việc quản lý học sinh DTTS tại đơn vị, đảm bảo an ninh trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; huy động được sự hỗ trợ được của cá nhân, tập thể để chăm lo việc học tập, sinh hoạt học sinh.

Với những kết quả đã đạt được, năm học 2021-2022, Trường Phổ thông DTNT huyện Đăk Tô được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; được trao Cờ thi đua Khối thi đua các trường Phổ thông DTNT của tỉnh. Nhiều năm liền, nhà trường đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.                                    

Tất Thành

Chuyên mục khác