Thành ủy Kon Tum: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

21/04/2023 17:35

Chiều 21/4, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

2 năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố đã căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Cùng với đó, đã gắn việc học Bác với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào một cách hiệu quả. Trong năm 2022, toàn thành phố đã xây dựng được 111 mô hình học tập và làm theo Bác.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ được chú trọng, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, đưa ra những giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HT

 

Dịp này, 15 tập thể, 16 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác