Thành ủy Kon Tum: Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/04/2024 11:51

Sáng 17/4, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HT 

 

Triển khai Kết luận số 01 và Chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

Qua đó, 100% bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động; cá nhân cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, cấp ủy các cấp đã triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào. Các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường huy động các nguồn lực, xã hội hóa tổ chức xây dựng nhiều mô hình tại các khu dân cư: mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; mô hình bắt hệ thống điện chiếu sáng công lộ; mô hình tổ hợp tác xã Vinh Quang…

Thông qua nhiều hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Tại Hội nghị, 39 cá nhân và 33 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác