Tận tâm, tận tụy, xây dựng Kon Tum phát triển nhanh và bền vững

04/03/2023 13:13

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” là nội dung chuyên đề riêng của tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 6/2/2022 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023). Đây là nội dung quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi gợi tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh để cùng góp sức xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Không phải ngẫu nhiên mà năm 2023 tỉnh ta chọn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”  là chuyên đề riêng của tỉnh, cùng với chuyên đề toàn khóa, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đội ngũ y, bác sĩ đối mặt hiểm nguy, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ảnh: NP

 

Dễ dàng nhận thấy thời gian qua, những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được thể hiện ngày càng phong phú, sinh động qua những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Soi rọi từ những tập thể, cá nhân, những mô hình điển hình, đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác đều có điểm chung chính là sự tận tâm, tận tụy với công việc được giao. Từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cho đến những công chức, viên chức, chiến sĩ, những người dân, dù tuổi đời khác nhau, công việc khác nhau nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, công việc nào cũng đều hết sức trách nhiệm, thể hiện ý chí, bản lĩnh, không nề hà gian khó, luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao. Họ luôn tâm niệm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tận tụy, tận tâm với nước, với dân của Bác, thì nỗ lực hết mình ngay từ những việc nhỏ, những việc trong cuộc sống hằng ngày cũng là một cách để góp sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ xã hội một cách tốt nhất.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm và ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tập thể, cá nhân tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong những lĩnh vực trước đây còn nhiều phàn nàn như tiếp dân, thái độ ứng xử, giải quyết thủ tục hành chính. Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động và ngày càng xuất hiện nhiều nông dân học Bác từ đức tính cần kiệm, khát vọng vươn lên vượt qua đói nghèo, lạc hậu, xóa bỏ những hủ tục, thói quen lạc hậu để vươn tới cuộc sống khấm khá, ấm no hơn.

Trái ngọt từ sự phát huy trách nhiệm, đồng sức đồng lòng đó là sự phát triển nhanh, đồng bộ, toàn diện của tỉnh nhà trên các lĩnh vực, mà đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum: “Từ bản làng nông thôn, miền núi đến phố phường thành thị, diện mạo Kon Tum đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nên sức sống mới, khí thế mới”.

Không quản ngại khó khăn, các thầy cô giáo tận tâm gieo chữ cho các em vùng khó. Ảnh: NP

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, bên cạnh những tập thể, cá nhân trách nhiệm, luôn nỗ lực thì vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, trách nhiệm, nhất là trong thực thi nhiệm vụ, đạo đức lối sống cần tiếp tục được rèn luyện; một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thiếu chăm chỉ cần cù, thiếu ý thức vươn lên trong cuộc sống. Mỗi người thiếu một chút trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình mình, với cộng đồng mình, góp lại sẽ khó thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, sẽ khó xóa những ngôi nhà tạm bợ, khó giảm đi những hộ lo bữa ăn cho cả gia đình mỗi ngày đã vất vả nói gì đến chuyện cho các con học hành, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Học tập và làm theo Bác về tận tâm, tận tụy không phải là vấn đề mới nhưng luôn nóng hổi tính thời sự và càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi năm 2023 là năm thiết thực lập thành tích kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Năm 2023, xu thế tích cực vẫn là chủ đạo, tuy nhiên bên cạnh những điều kiện thuận lợi, kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Những câu chuyện kể về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy của Bác luôn là tấm gương, là bài học cho mỗi người. Lúc này, hơn bao giờ hết, phát huy nhân tố con người - khơi gợi trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhất công việc của mình chính là cách học tập và làm theo Bác hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác