Sư đoàn 10 phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

15/02/2024 13:03

Phát huy truyền thống giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 luôn nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức giáo dục, tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, thực hiện Nghị quyết số 847, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bộ đội Sư đoàn 10 giúp dân làm đường giao thông. Ảnh: DH

 

Thiếu tá Lữ Minh Hoàn - Chính trị viên Tiểu đoàn pháo phòng không 16 cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới nội dung, chương trình nâng cao chất lượng quản lý, điều hành huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát với nhiệm vụ, phương án, địa bàn tác chiến và tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các phân đội tập trung huấn luyện kíp chiến đấu theo hướng đồng bộ, chuyên sâu. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền Nghị quyết số 847 về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới vào ngày đoàn, ngày chính trị văn hoá tinh thần hằng tháng; xây dựng và tuyên truyền mô hình cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo tình thương”. Từ đó cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn nhận thức tốt trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, đảng viên của đơn vị hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng huấn luyện chuyên ngành pháo phòng không ngày càng được nâng lên rõ rệt. 

Thượng úy Mai Văn Năm - Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 cho biết: Đơn vị tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết số 847 về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hoá, qua đó đã giáo dục cho mỗi quân nhân nhận thức sâu sắc về 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, từ đó góp phần bồi đắp giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội đến với tuổi trẻ của đơn vị sống có hoài bão, khát vọng cống hiến và lan tỏa sâu rộng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở moi lúc, mọi nơi.

Sư đoàn 10 tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết số 847. Ảnh: DH

 

Chiến sĩ Lê Văn Thuận - Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 phấn khởi cho biết: Qua gần 2 năm quân ngũ, tôi luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện bản lĩnh, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chế độ quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, bản thân còn thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân; xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng đội. Điều mong muốn nhất là được cống hiến sức trẻ, nghị lực của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Sư đoàn 10 đề cao, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu.                                                  

Duy Hùng

Chuyên mục khác