Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

17/11/2014 09:04

Các đơn vị trường học trên địa bàn sáng tạo tổ chức các hoạt động thực tiễn, sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm tìm hiểu và liên hệ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng dạy và học…
Với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ và công ơn thầy cô giáo – Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Phòng GD-ĐT huyện Đăk Hà đã mang đến những cảm xúc sâu sắc. Ảnh: T.Q

 

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc là phải chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho muôn đời sau, trong đó giáo dục đóng vai trò quan trọng gắn với sự nghiệp “trồng người”. Thực hiện lời căn dặn của Người, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành GD-ĐT huyện Đăk Hà đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn trong việc làm theo lời Bác.

Cô Lê Thị Nhung – Phó Bí thư chi bộ, Phó phòng GD-ĐT huyện Đăk Hà cho biết: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng GD-ĐT huyện đã hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với các ngày lễ lớn, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Lời căn dặn của Người về Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về nhân dân lao động và về những việc sau kháng chiến thắng lợi; những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, những thời cơ và thách thức trên con đường phát triển đất nước; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới của đơn vị để tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhà trường.

Thông qua các hoạt động thực tiễn, Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn sáng tạo trong việc tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm tìm hiểu và liên hệ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của ngành Giáo dục và công tác giảng dạy, giáo dục học sinh hiện nay, đặc biệt là nội dung “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường; việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”…

Thi đua “dạy tốt-học tốt”, Phòng GD-ĐT huyện Đăk Hà chỉ đạo triển khai tổ chức nhiều Hội thi như: Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Hội thi Làm đồ dùng và đồ chơi tự tạo phục vụ giảng dạy và học tập, Hội thi Đề tài sáng kiến kinh nghiệm (đối với giáo viên); Hội thi Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp (đối với học sinh tiểu học); Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” (đối với học sinh THCS).

Ngoài ra, các trường học trên địa bàn huyện còn phát động phong trào tổ chức các giờ học hay tại mỗi lớp học (mỗi ngày đều có giờ học hay). Gắn với giờ học hay, các trường đã giao cho Ban Thi đua khen thưởng nhà trường tiến hành kiểm tra, theo dõi để bình xét thi đua theo tuần của từng đơn vị lớp học để đề nghị nhà trường khen thưởng.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên các trường học trên địa bàn còn khai thác kinh nghiệm trong tổ chức dạy học, đặc biệt là mô hình trường học mới và phương pháp dạy học theo “bàn tay nặn bột” (đổi mới dạy học theo kỹ thuật, phương pháp dạy học tích cực giúp phát huy tính sáng tạo của học sinh); tổ chức dạy học theo công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả học môn tiếng Việt cho học sinh DTTS; triển khai giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường cụ thể đối với từng cấp học, điển hình như: đối với lớp học mầm non lồng ghép vào hoạt động, cấp tiểu học lồng ghép nhiều ở môn học đạo đức, cấp THCS lồng ghép vào môn học giáo dục công dân, lịch sử, văn học…

Đối với các hoạt động phong trào, các trường học trên địa bàn huyện đều tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và lòng biết ơn, kính trọng của học sinh đối với thầy cô nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT Đăk Hà đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng 3 cho cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những hoạt động như trên, ngành Giáo dục huyện Đăk Hà đã làm cho nội dung kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào chiều chiều sâu, phong phú và thiết thực. Đó cũng chính là làm theo di nguyện của Người, góp phần đào tạo những thế hệ tương lai “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tú Quyên

 

Chuyên mục khác