Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

07/12/2023 06:06

Đứng chân trên địa bàn huyện Ia H’Drai, trong những năm qua, Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15) thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh trên vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Chung tay xây dựng vùng kinh tế mới

Với phương châm “phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và cơ sở hạ tầng, khu dân cư đến đó”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh 716 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả dự án khu kinh tế- quốc phòng kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia như đầu tư xây dựng, củng cố, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, đường giao thông liên thôn, nội vùng, trường học, trang thiết bị phục vụ dạy học; bệnh xá quân dân y cùng các trang thiết bị y tế với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Những công trình trên vừa phục vụ đời sống dân sinh, vừa phục vụ nhiệm vụ sản xuất của đơn vị theo quy hoạch của địa phương và Binh đoàn, góp phần quan trọng trong xây dựng các khu dân cư thực sự là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới ở biên giới.

Chi nhánh 716 phối hợp với các lực lượng của huyện Ia H’Drai bảo vệ vững chắc vùng biên giới. Ảnh: DĐN

 

Chi nhánh 716 đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; quan tâm tạo điều kiện để người lao động và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế hộ gia đình, trồng xen canh lúa nước, hoa màu trên các bờ lô, hợp thủy, hỗ trợ vật nuôi, phân bón và cây trồng, tổ chức cung ứng vật tư nông nghiệp; hướng dẫn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học vào kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào làm kinh tế vườn, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, các hộ dân tham gia dự án và giúp người lao động Chi nhánh luôn yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, củng cố niềm tin nhân dân xây dựng cuộc sống trên vùng kinh tế mới.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép, gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn đứng chân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị, địa bàn, phong tục tập quán của các DTTS, đạt hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển.

Một trong những điển hình là Chi nhánh đã triển khai có hiệu quả dự án “Chăn nuôi bò sinh sản”. Theo đó, năm 2022, Chi nhánh hỗ trợ 38 con bò giống cho 38 hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Đal với tổng kinh phí hơn 1,096 tỷ đồng, đến nay, dự án đã phát huy hiệu quả, đàn bò sinh trưởng tốt (sinh sản được 12 bò con và 12 bò mẹ đang thời kỳ chuẩn bị sinh sản). Năm 2023, Chi nhánh tiếp tục triển khai thực hiện dự án, hỗ trợ 59 con bò giống sinh sản cho 59 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Ia Đal với tổng kinh phí 1,387 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện giảm nghèo bền vững.

Trao tặng bò sinh sản cho nhân dân. Ảnh: DĐN

 

Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm 2022, Chi nhánh hỗ trợ xe đạp, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền ăn cho 14 em học sinh người DTTS có hoàn cành khó khăn trên địa bàn xã Ia Đal với tổng giá trị 61,6 triệu đồng. Năm 2023, đơn vị tiếp tục nhận hỗ trợ 20 em học sinh với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Hết lòng vì người nghèo, với những nghĩa cử cao đẹp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ia Đal chung tay giúp dân thoát nghèo với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ vật nuôi, cây giống, kinh phí, ngày công, hướng dẫn kỹ thuật, bố trí việc làm. Từ năm 2022 đến nay, Chi nhánh đã hỗ trợ, giúp đỡ 35 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo, đến nay đã có 48 hộ thoát nghèo.

Bằng những việc làm thiết thực với các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chi nhánh 716 đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; cùng với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thắt chặt thêm tình đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những ân tình đó đã làm ấm lòng người dân nơi biên giới, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Quân đội, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm ngời sáng.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác