Sa Thầy: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

28/03/2019 12:39

Ngày 28/3, Huyện ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Quang cảnh hội nghị

 

Trong thời gian một buổi, hội nghị được nghe báo cáo viên của huyện triển khai quán triệt các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch hành động và triển khai chuyên đề xuống cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; các cấp ủy, chi bộ chủ động lồng ghép nội dung này vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, lấy đây làm tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm; quá trình thực hiện chủ đề năm 2019 cần gắn với kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và địa phương.

Tin, ảnh: Trang Nhung

Chuyên mục khác