Quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

24/04/2023 18:06

Chiều 24/4, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TT

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh (điểm cầu chính) có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được kết nối với điểm cầu các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí U Huấn trình bày sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TT

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh truyền đạt các nội dung chủ yếu của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là cuốn sách được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết dựa trên nền tảng những đúc rút từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, từ đó tiếp tục khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình xung đột Nga - Ukraine trong hơn một năm qua và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Thủy quán triệt nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Chuyên đề có 3 phần: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy; Cán bộ, đảng viên tỉnh Kon Tum học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; Tổ chức thực hiện.

Chuyên đề nhấn mạnh, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, cán bộ, đảng viên tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện một số nội dung: Nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng đường lối quần chúng để làm tròn trách nhiệm được giao. Tích cực nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ lý luận và chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; tích cực, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch cá nhân một cách khoa học, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong tham mưu triển khai xử lý công việc. Có tinh thần tự phê bình và phê bình; chủ động phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TT

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực hiện tốt Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm góp phần bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tích hợp các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh và chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định hướng, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí trong tỉnh tích cực nghiên cứu khoa học, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nói riêng.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương biên soạn, phát hành tài liệu “Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Người”, Chuyên đề của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với phổ biến tài liệu Hỏi - Đáp những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảm bảo các tài liệu thực sự trở thành “cẩm nang” quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương các đơn vị, địa phương có thành tích tốt trong năm 2022 đã góp phần đưa Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum tăng 24 bậc so với năm 2021.

Tất Thành

Chuyên mục khác