Nguồn sáng dẫn đường

02/05/2019 17:28

“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới” – 50 năm đã trôi qua, mong muốn của Bác, căn dặn của Bác trong Di chúc trở thành nguồn sáng dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân trong cả nước nói chung, cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng vững tin đi tới.

Khắc sâu lời Bác dặn, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong đó, thực hiện di nguyện của Người – “Trước hết nói về Đảng” cũng như nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành.

Điều đáng mừng là qua 15 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh ngày càng tỏ rõ sự trưởng thành, tiếp tục đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng ổn định, phát triển, đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh đã thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,28% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.530 tỷ đồng, đạt 116,54% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng năm 2017 lên 37,49 triệu đồng. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là công bộc của dân.

Đặc biệt trong những năm gần đây, thấm nhuần lời Bác dạy và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kịp thời và xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung cụ thể hóa nội dung nghị quyết, chỉ thị thành chương trình hành động; hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 11-QĐ/TU, ngày 17/01/2019 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quy định đã nhận được sự đồng tình, niềm tin và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên khi tiếp tục phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng, là học tập và làm theo lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Vì thực tiễn cho thấy, nơi nào làm đúng, làm tốt Điều lệ Đảng và những điều mà Bác đã căn dặn thì nơi đó cơ sở Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh và ngược lại. Bởi vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đòi hỏi cao sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Gương mẫu không chỉ là đạo đức mà còn là phương pháp cách mạng. Cán bộ đảng viên nói phải đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết...

Với niềm kính trọng, tình yêu thương bao la dành cho Người, mỗi người dân Kon Tum đều tâm nguyện làm theo những lời Người căn dặn, biết đoàn kết, thực hành dân chủ, thấm nhuần đạo đức cách mạng..., là việc làm tri ân công lao trời biển của Người và hoàn thiện chính bản thân mình. Bởi vậy, chỉ sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh đã xây dựng được 199 mô hình và 236 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Bác Hồ dưới cờ vào những sáng thứ hai đầu tuần ở các thôn làng, ở các trường học; là những bức ảnh Bác, bức thư của Bác viết nhân dịp Đại hội DTTS lần thứ nhất ở Pleiku được treo trang trọng ở gian nhà giữa, là những “Hũ gạo tiết kiệm” của chị em phụ nữ, là các phong trào thi đua “Thanh niên Kon Tum làm theo lời Bác"... ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước, quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong học tập và làm theo lời Bác tại huyện Đăk Hà. Ảnh: TQ

 

Nửa thế kỷ đã trôi qua, độ lùi lịch sử và những vấn đề đặt ra càng cho thấy ý nghĩa, giá trị to lớn Di chúc của Bác. Đây mãi mãi là nguồn sáng dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân, đòi hỏi mỗi chúng ta phải không ngừng tự mình suy ngẫm, vận dụng lời căn dặn của Bác để cải tiến, đổi mới tác phong làm việc. Và chúng ta cũng thưa với Bác, sẽ nguyện không ngừng nỗ lực tiếp tục con đường mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Người hằng mong muốn.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác