Ngọc Hồi: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

09/06/2024 06:16

Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ xây dựng Đảng đặc biệt quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi đã chỉ đạo triển khai đồng loạt các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và giữ vững QP-AN trên địa bàn.

Với 56 TCCSĐ trực thuộc (12 đảng bộ và 44 chi bộ), trên 2.600 đảng viên, để thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi đã tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể.

Đầu tiên là tập trung cho việc tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt để tiếp tục tạo nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo tinh thần đổi mới bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp với 32 hội nghị cho trên 7.100 lượt đảng viên, nhân dân.

Cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân để kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của dân. Ảnh: DN

 

Tiếp đó, chỉ đạo các tập thể xây dựng kế hoạch, cá nhân xây dựng cam kết, trong đó xác định nội dung công việc cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với công việc cụ thể. Theo đó, năm 2023 có 120/120 cán bộ, đảng viên (đạt 100%) thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý xây dựng cam kết; 97% cán bộ, đảng viên trực thuộc các đảng ủy, chi bộ xây dựng bản cam kết (trừ đảng viên miễn sinh hoạt). Đối với đảng viên ở 68 chi bộ thôn, tổ dân phố, mỗi chi bộ làm 1 bản đăng ký chung để từng đảng viên ghi nội dung đăng ký và ký tên cam kết thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi đặc biệt chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, để qua các mô hình đánh giá việc thực hiện các kết quả trong thực tiễn. Theo đó, mỗi đơn vị, địa phương chọn từ 1 - 2 mô hình hay, cách làm hiệu quả để triển khai thực hiện và nhân rộng, đồng thời đăng ký với Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi.

Kết quả, năm 2023 có 43 TCCSĐ trực thuộc đăng ký và triển khai 76 mô hình học tập và làm theo Bác, trong đó có nhiều mô hình đến nay vẫn duy trì và đạt hiệu quả như mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ của UBND xã Đăk Xú (Đảng ủy xã Đăk Xú), mô hình chống lãng phí trong việc cưới hỏi của Hội CCB xã Đăk Dục (Đảng ủy xã Đăk Dục), mô hình trồng rừng của Hội CCB xã Đăk Kan (Đảng ủy xã Đăk Kan), mô hình nâng bước em tới trường của Hội LHPN thị trấn Plei Kần (Đảng ủy thị trấn Plei Kần).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc và chính quyền địa phương phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến theo đúng quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, mặt trận, đoàn thể và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Bà con huyện Ngọc Hồi chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: D.N

 

Đồng chí Phạm Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những nhiệm vụ xây dựng Đảng rất quan trọng. Qua triển khai thực hiện, 100% các TCCSĐ của Đảng bộ huyện đều xây dựng kế hoạch, các cá nhân xây dựng cam kết triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn huyện đã có 41/44 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng Đảng và phát triển KT-XH, QP-AN đạt và vượt; 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành nhưng đạt ở mức độ cao (thu tiền sử dụng đất, chỉ số CCHC và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS). Xã Đăk Ang cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM, như vậy 7/7 xã của huyện đã đạt 19/19, tiến tới hoàn thành huyện NTM trong năm nay. 

Cũng theo đồng chí Phạm Hải Châu, kết quả đáng ghi nhận nữa là huyện đã tập trung, huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ giảm nghèo của huyện tương đối nhanh, riêng xã Đăk Ang năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu (trên 10%). Hiện tại, huyện chỉ còn 2,95% hộ nghèo. Huyện đã huy động nhiều nguồn lực, chủ yếu là xã hội hóa để tập trung xóa 132 căn nhà tạm và có 5 xã hoàn thành xóa nhà tạm.

“Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cấp ủy, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, tạo nên niềm tin của nhân dân đối với sự điều hành của cấp ủy, sự lãnh đạo của chính quyền và tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi khẳng định.

Dương Nương

Chuyên mục khác