Ngành tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai học tập, làm theo Bác

29/05/2023 06:02

Thời gian qua, ngành tuyên giáo tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện việc học tập, làm theo Bác tại địa phương.

Với vai trò “đi trước, mở đường”, ngành tuyên giáo tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa nội dung học tập, làm theo Bác lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong đó, điển hình là tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01 và các chuyên đề hàng năm; hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 với sự tham gia của 5.880 cán bộ, đảng viên ở 119 điểm cầu từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

Ở cấp huyện và tương đương, từ năm 2021 đến nay, ban tuyên giáo, tuyên huấn đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức trên 3.500 hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa của Trung ương, Chuyên đề của tỉnh năm 2021 và năm 2023 cho gần 300.000 lượt cán bộ, đảng viên. Hoạt động tuyên truyền được đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thực hiện; đồng thời tích cực theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai liên tục, đồng bộ.

Ngành tuyên giáo tham mưu, lựa chọn và giới thiệu nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu để cấp ủy khen thưởng, biểu dương. Ảnh: Đ.H

 

Việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01 và các chuyên đề hằng năm được triển khai theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ đó, các địa phương, đơn vị đã căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá cần tập trung triển khai thực hiện; linh hoạt trong nội dung và phương thức tuyên truyền; tăng cường áp dụng hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, sinh hoạt khu dân cư, hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh.

Ngành tuyên giáo cũng đã chỉ đạo, định hướng sát sao trong công tác quản lý báo chí, xuất bản, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tuyên giáo các cấp đã tăng cường định hướng các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài về nội dung học tập, làm theo Bác. Trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01, toàn tỉnh có hơn 12.000 tin, bài, phóng sự, sự kiện lồng ghép nội dung học tập, làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Kon Tum được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đăng, phát. Nhiều bài viết lý luận sắc sảo, phóng sự chuyên sâu đã góp phần tích cực phản bác lại các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Ngành tuyên giáo tỉnh cũng đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác. Từ năm 2021 đến nay, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu thực hiện hàng trăm cuộc kiểm tra thường xuyên và đột xuất về việc thực hiện Kết luận số 01. Toàn tỉnh có hơn 1.000 tập thể và gần 3.000 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở tất cả các cấp.

Những năm qua, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu, lựa chọn, giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu của tỉnh để tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức. Trong cuốn sách “Người tốt, việc tốt- Nét đẹp từ những điều giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mới xuất bản (tháng 12/2022), tỉnh Kon Tum vinh dự có một tấm gương tiêu biểu góp mặt.

Từ những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01, có thể thấy ngành tuyên giáo tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong nghiên cứu, triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Đào Hiền

Chuyên mục khác