Lan tỏa những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

12/10/2019 13:33

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh ta xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo nên sức lan tỏa trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa việc triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hàng năm; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, các quy định của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký nội dung học tập, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Việc thực hiện cam kết được đánh giá gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức hàng năm. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”...

Các cấp ủy đảng chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, góp phần tạo nên những chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương.

Ngoài việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương lồng ghép đưa vào hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp xã và cấp huyện; phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp nến tri ân; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội, khu dân cư và lồng ghép vào các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ tại cơ sở...

Nhiều tập thể, cá nhân nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: VN

 

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến. Đó là đại uý A Hí - Trung đội trưởng, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động (Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) có nhiều thành tích nổi bật trong việc huấn luyện chiến sỹ mới, tăng gia sản xuất và “mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt”.

Đó là bác sỹ A Bên - Khoa ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến trong điều trị bệnh nhân và là “lương y như từ mẫu”.

Đó là chị Nguyễn Thị Út - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng mô hình “nhóm tiết kiệm” xoay vòng, “nuôi heo đất vì hội viên nghèo”, “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giúp cho nhiều chị em có vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh và cuộc vận động “5 không 3 sạch”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên và cộng đồng.

Đó còn là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thể hiện rõ việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về tập thể, đó là Đảng ủy Phòng An ninh Đối ngoại (Đảng bộ Công an tỉnh), Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei, Huyện đoàn Kon Rẫy, Đảng bộ xã Kon Đào (huyện Đăk Tô), Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Thầy (huyện Sa Thầy), Đảng ủy xã Pờ Ê (huyện Kon Plông), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Pô Kô (huyện Đăk Hà)... thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hay sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có Thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị này, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ rõ, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay càng có ý nghĩa cấp bách, quan trọng và có giá trị thực tiễn cao. Chính những cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình được biểu dương, khen thưởng là những nhân tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu hơn vào cuộc sống.

“Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện, có những hoạt động, việc làm xứng đáng với những gì mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh ghi nhận, trở thành những hạt nhân nòng cốt, tạo nên sức lan tỏa trong toàn xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi nhấn mạnh.         

Đào Nguyên

Chuyên mục khác