Lan tỏa mô hình học tập và làm theo Bác

28/05/2023 13:17

Thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề hằng năm của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Qua hai năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy cơ sở đưa vào sinh hoạt định kỳ, thường xuyên; qua đó đã tạo sự lan tỏa chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước; tận tâm, tận tụy với công việc, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong sinh hoạt và công tác.

Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên cơ bản đã gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định được việc làm cụ thể, thiết thực. Trong năm 2022 có 3.481/3.481 cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết. Hằng năm, cán bộ, đảng viên có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết, rút kinh nghiệm và xây dựng nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: N.T.H

 

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chuyên đề của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy các TCCSĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh duy trì tốt việc xuất bản Bản tin Cựu Chiến binh Kon Tum và hàng trăm tin bài được thông tin trên Zalo, trang Facebook “Ký ức Trường Sơn” của Hội; Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên và các phong trào của Đoàn như “3 trách nhiệm”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Sáng tạo trẻ”; Đảng ủy Sở GD&ĐT chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” để soạn giảng lồng ghép vào chương trình chính khóa, ngoại khóa, sinh hoạt chủ đề, chủ điểm của nhà trường.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị các TCCSĐ đã lựa chọn xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác; trong đó có 20 mô hình được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực, như Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối với mô hình “Đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối tự học, tự rèn nâng cao chất lượng công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mô hình tiết kiệm mua bò giống hỗ trợ hộ nghèo”; Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Kon Tum với mô hình thực hiện chương trình truyền thông “Đồng hành cùng em đến trường”; Đảng bộ Sở Nội vụ với mô hình “Đảng viên, công chức Sở Nội vụ làm hết việc chứ không hết giờ”; Chi bộ Báo Kon Tum với mô hình xây dựng “Quỹ hỗ trợ hộ nghèo đồng bào DTTS”.

Theo đồng chí Võ Trung Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo thành nếp sống, tự giác, thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc xuất hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các cơ quan, đơn vị đã tạo sức lan tỏa ngày càng tích cực trong toàn Đảng bộ Khối; góp phần khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.    

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên mục khác