Kon Rẫy: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

23/04/2024 14:41

Sáng 23/4, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DN

 

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành phát động; gắn việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề riêng của tỉnh với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị mình với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, “tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên được đẩy mạnh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, chú trọng tuyên truyền, biểu dương những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hằng năm, từng cán bộ, đảng viên đều xây dựng nội dung đăng ký, cam kết với chi bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.

Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: DN

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; năng động, huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Kon Rẫy ổn định chính trị xã hội, phát triển nhanh và bền vững”.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW KL01.

Dương Nương

Chuyên mục khác