Kon Plông: Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW

09/07/2020 13:03

Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã xây dựng kế hoạch theo chủ đề hàng năm để thực hiện; thường xuyên phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

4 năm qua, để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách thiết thực và có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền mang tính thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Theo đó, trong các buổi sinh hoạt của cấp ủy, của chi bộ, họp cơ quan hay sinh hoạt chi hội, chi đoàn... đều lồng ghép phổ biến, tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhờ đó, hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc đã được quán triệt kịp thời các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW.

Học tập và làm theo lời Bác, Trường Phổ thông DTNT Kon Plông xây dựng mô hình Tủ sách Bác Hồ. Ảnh: T.V.P

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện thông qua chuyên mục “Xây dựng Đảng” phát sóng trên 250 chuyên mục về Chỉ thị 05-CT/TW; Phòng Văn hóa-Thông tin huyện và Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện in 12 cụm panô lớn (732m2), 106 cụm panô nhỏ (212m2), treo 36 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, dùng xe loa cổ động tuyên truyền được 47 lượt tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6); Đội chiếu bóng lưu động huyện chiếu phim về cuộc đời hoạt động của Bác được 355 buổi; Đội thông tin lưu động huyện xây dựng chương trình văn hóa, văn nghệ được 18 buổi; Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện tổ chức Hội thi Thiếu nhi kể chuyện về Bác Hồ và đã chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh...

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm TCCSĐ; chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, nói đi đôi với làm; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề người dân quan tâm, nhất là liên quan đến công tác đền bù tái định canh, tái định cư; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện đã có 42/51 TCCSĐ đăng ký và triển khai mô hình về học tập và làm theo Bác. Các mô hình đã góp phần làm chuyển biến rất lớn về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là mô hình “Xanh-sạch-đẹp-văn minh” trong phát triển du lịch sinh thái Măng Đen của UBND huyện, “Trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an huyện, “Trồng rau sạch phục vụ nâng cao đời sống bữa ăn cho bộ đội” của Đảng ủy Quân sự huyện, “Kịp thời - quyết liệt - đúng đủ - chính xác” của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham, “Làm theo gương Bác trong xây dựng mô hình trường bán trú và nâng cao chất lượng dạy-học” của Trường Phổ thông trung học cơ sở bán trú Măng Cành, “Xây dựng phòng ở học sinh nội trú xanh-đẹp-học sinh nội trú chấp hành tốt nội quy, nề nếp khu nội trú” của Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, “Chi cục Thuế huyện Kon Plông phục vụ vì sự hài lòng của người nộp thuế”, “Cán bộ, đảng viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Plông học tập, thực hiện lời dạy của Bác”, “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan với cơ quan, tổ chức, ban ngành trên địa bàn” của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT huyện, “Xây dựng mô hình kho thóc cộng đồng” của Đảng ủy xã Măng Bút, “Thực hiện công tác dân vận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc việc chăn nuôi bò bằng hình thức chăn dắt và có chuồng trại mái che cho đàn bò” của Đảng ủy xã Ngọc Tem...

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Plông - Đặng Bá Lâm khẳng định, trong 4 năm qua, Chỉ thị số 05- CT/TW đã được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; trong đó, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của địa phương được tốt hơn. 

Nguyên Hà

Chuyên mục khác