Huyện ủy Ngọc Hồi sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

05/04/2024 10:53

Chiều 4/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: NB

 

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các địa phương, đơn vị đã quan tâm làm tốt việc biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đúc rút kinh nghiệm những cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như làm rõ những hạn chế, tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi khen thưởng 24 tập thể và 49 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng 3 đảng bộ và 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Nguyễn Ban

 

Chuyên mục khác