Huyện ủy Đăk Tô: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

16/04/2024 15:00

Sáng 16/4, Huyện ủy Đăk Tô tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Đăk Tô.

Thời gian qua, Huyện ủy Đăk Tô đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác. Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh.

Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và tổ chức tiếp dân phát huy được tính dân chủ, thể hiện sự tôn trọng nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong huy động sức dân để giải quyết những vấn đề vướng mắc tại địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: TT

 

Trong thời gian đến, Huyện ủy Đăk Tô tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí ý thức, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu vào đánh giá, xếp loại hàng năm nhằm khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; quan tâm thực hiện các nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị, huyện ủy Đăk Tô khen thưởng 15 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tất Thành

 

Chuyên mục khác