Huyện ủy Đăk Hà sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

13/05/2022 06:26

Ngày 12/5, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VT

 

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của tỉnh trong toàn Đảng bộ huyện kịp thời, hiệu quả. Cụ thể, huyện đã tổ 4 lớp quán triệt trực tuyến tại huyện và 11/11 xã, thị trấn.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề riêng của tỉnh vào sinh hoạt chi bộ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy Đảng chú trọng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương với hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động và có sự đổi mới. Huyện uỷ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm; tổ chức bồi dưỡng cấp ủy các TCCSĐ về công tác xây dựng Đảng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chuyên đề riêng của tỉnh.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: VT

 

Trong thời gian tới, Huyện ủy Đăk Hà tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...

 

Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Ảnh: VT

 

Tại Hội nghị, Huyện ủy Đăk Hà tặng Giấy khen cho 23 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Văn Tùng

Chuyên mục khác