Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi học tập và làm theo Bác

20/10/2022 13:03

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi triển khai hiệu quả thông qua việc phát động các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với quyền và lợi ích của hội viên nông dân, qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và là trách nhiệm của tổ chức hội; qua đó,  đưa vào nội dung đăng ký, kết quả thực hiện việc làm theo của tập thể, cá nhân thành một tiêu chí xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm của các tổ chức cơ sở Hội Nông dân.

Ông Nguyễn Cường- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi cho biết, để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết những nội dung lựa chọn để học theo Bác phải là những nội dung cụ thể, gắn với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Từ đó, các tổ chức cơ sở Hội Nông dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo các chi hội nông dân trực thuộc triển khai đăng ký và thực hiện các nội dung như vận động nông dân thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất, sản xuất kinh doanh giỏi; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp, giúp bao tiêu nông sản cho nông dân, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; thi đua chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Mô hình kinh tế trang trại của hội viên nông dân Kring Vươn ở xã Đăk Nông cho thu nhập cao. Ảnh: ĐV

 

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm như đền bù, giải phóng mặt bằng, xử lý ô nhiễm môi trường, đồng thời động viên, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phong trào xây dựng nông thôn mới trong hội viên nông dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi cũng rất chú trọng việc kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) vào cuộc sống.

Cùng với nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Các cấp Hội Nông dân  huyện Ngọc Hồi đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi”. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn, tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia đóng góp tiền và ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, công nghệ; đào tạo nghề giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi nhận ủy thác trên 100 tỷ đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 3.500 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng 25 mô hình trồng trọt, chăn nuôi và phối hợp thành lập 6 tổ hợp tác, 3 HTX.

Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, việc học tập và làm theo Bác của Hội Nông dân huyện Ngọc Hồi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.  

Đắc Vinh

Chuyên mục khác