Hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

25/05/2023 14:55

Sáng 25/5, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

 

Hội nghị được tổ chức với mục đích giúp tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nắm vững nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, lao động để cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt các nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Tất Thành

 

Chuyên mục khác