Hồ Chí Minh - một nhân cách vĩ đại

19/05/2022 06:05

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do và để đem lại hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam và của cả nhân loại; trở thành ánh hào quang chói lọi về một nhân cách vĩ đại.
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960). Ảnh tư liệu TTXVN

 

Cách đây vừa tròn 132 năm, tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một người con ưu tú của dân tộc, của đất nước Việt Nam cất tiếng khóc chào đời. Người ấy sau này đã trở thành biểu tượng của một nhân cách vĩ đại mà cả dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn. Người ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam; người thầy ưu tú của giai cấp vô sản Việt Nam.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng của một tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng sáng ngời; biểu tượng tiêu biểu trong phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp của toàn thể nhân loại; biểu tượng của một hệ tư tưởng tiến bộ trong phong trào công nhân lao động và giai cấp vô sản của nhân dân lao động Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân lao động bị áp bức toàn thế giới.

Yêu nước, thương dân chính là lý tưởng cao cả nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng chính là hoài bão trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người. Cũng chính vì hoài bão lớn lao đó đã trở thành động lực mạnh mẽ, trở thành lý tưởng cao đẹp để Người lãnh đạo giai cấp vô sản Việt Nam, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta liên tục duy trì, kế thừa và ngày càng đẩy lên một tầm cao mới, tạo ra sự lan tỏa hết sức rộng lớn.

Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng ta ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để duy trì và đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điển hình là Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, mới đây ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo quán triệt và ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28/10/2021 để thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề riêng của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh với 1.291 hội nghị cho khoảng 122.185 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề riêng của tỉnh; 1.132 hội nghị cho khoảng 114.792 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa bằng các hình thức hội nghị trực tuyến, trực tiếp và lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, khu dân cư… nhằm góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch và vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”. Ảnh: Trần Văn Phúc

 

Qua 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập làm theo Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mỗi người tự rèn luyện cho mình một nhân cách, phẩm chất đạo đức để hoàn thiện mình, để cống hiến và phụng sự. Nhân sinh nhật của Người, xin gửi về Người với tất cả lòng kính yêu.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác