Hiệu quả từ học tập và làm theo lời Bác ở xã Ðăk Tăng

18/05/2022 16:35

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng ủy xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) tạo ra những chuyển biến tích cực ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng- Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tăng cho biết: Từ tháng 5/2021-5/2022, Đảng ủy xã tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn xã. Theo đó, có 34 đảng viên tham gia học tập theo hình thức trực tuyến tại UBND xã; 180 đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia học tập tại các chi bộ; 500 lượt người với 5 cuộc sinh hoạt, học tập theo các tổ chức đoàn thể xã. Ngoài ra, xã còn phát sóng trên đài phát thanh 4 bài viết, 14 lượt phát tin, in 6 băng rôn và khẩu hiệu để tuyên truyền và thông qua tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt của các tổ chức đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư.

Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ở xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, rõ nét nhất là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt; cán bộ lãnh đạo chủ chốt phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, địa phương, đơn vị; tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; nâng cao trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật...

Vườn cà phê của ông A Đương ở thôn Rô Xia, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: NH

 

Đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể gắn với việc thực hiện các mô hình. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đăng ký và triển khai mô hình “Tổ tự quản các công trình công cộng” tại các thôn trên địa bàn xã; Hội Nông dân với mô hình “Hỗ trợ nông dân phát triển cây cà phê” tại thôn Đăk Pờ Rồ có 5 hộ dân tham gia trồng 1 ha; Đoàn Thanh niên xã với mô hình “Hỗ trợ thanh niên chăm sóc cây cà phê” tại thôn Đăk Pờ Rồ với 3 hộ dân tham gia trồng 1 ha; Hội Phụ nữ xã với mô hình “Trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh” tại thôn Rô Xia với 200 cây anh đào; Hội Cựu chiến binh xã với mô hình “Hỗ trợ hội viên trồng sâm dây” có hộ ông A Chang trồng 1 sào và mô hình “Nuôi heo địa phương” tại thôn Rô Xia với 2 hộ dân nuôi mỗi hộ 2 con…

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và lấy đó làm căn cứ đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tăng khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn xã đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, từng bước tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch vững mạnh.       

Nguyên Hà

Chuyên mục khác