Gương mẫu nói đi đôi với làm

28/05/2023 06:43

Sinh thời, Bác Hồ nhiều lần yêu cầu cán bộ, đảng viên: “Lời nói đi đôi với việc làm”,“Nói ít, bắt đầu bằng hành động”,“Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nỗ lực nêu gương, tạo sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, từ đó có sức thuyết phục, cổ vũ mọi người làm theo.

Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XIII chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật”.

Bà Y Pót, Giám đốc HTX phụ nữ Đăk Viên, xã Tê Xăng luôn thực hành nói đi đôi với làm để vận động chị em cùng phát triển dược liệu. Ảnh: N.P

 

“Nói chưa đi đôi với làm” thể hiện rất rõ ở các biểu hiện “nói một đằng làm một nẻo”, “nói mà không làm”, “nghĩ một đằng, nói một đằng”, “nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác” đang diễn ra ở không ít nơi, ở không ít người. Bệnh nói dối, làm sai, dối cấp trên, dối dân để bớt xén vì lòng tham, bao che khuyết điểm cho nhau, hình thành phe phái gây bức xúc trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân.

Để khắc phục tình trạng này, trong nhiều nhóm giải pháp đề ra, giải pháp “tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; học tập và “làm theo” Bác bằng những hành động cụ thể, hằng ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng và toàn xã hội” được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) đưa lên hàng đầu.  

Có thể thấy, gương mẫu nói đi đôi với làm là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng. Thực hiện nói đi đôi với làm, trước hết, phải bằng sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh đạo cấp cao đến cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở. Nói đi đôi với làm là để hướng dẫn nhân dân làm theo, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy để “làng nước theo sau”, cùng học hỏi, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) gương mẫu đóng góp xây dựng nguồn quỹ để duy trì bữa cơm bán trú cho học sinh. Ảnh: NP

 

Chính vì vậy, trong thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã lấy “nói đi đôi với làm, nói để dân nghe, làm để dân tin” làm phương châm để dẫn đến thành công trong công việc. Ở những tập thể, cá nhân này, nét chung nhất là từ việc quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa vào chương trình hành động sát đúng với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhờ phát huy tốt dân chủ nội bộ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thật sự gương mẫu, công khai, minh bạch trong mọi việc, gắn chặt lý luận với thực tiễn, giữa nói với làm, từ đó có sức thuyết phục, cổ vũ mọi người làm theo.

Cán bộ, đảng viên đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nhân rộng các mô hình làm theo Bác hay, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Những nội dung làm theo Người được mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu lồng ghép, cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua xóa đói, giảm nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, thanh niên làm theo lời Bác, thực hiện những điều Bác dạy với cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an.

Đặc biệt, đối với các cán bộ đảm nhận các công việc ở cơ sở, gương mẫu nói đi đôi với làm hết sức quan trọng. Ai nấy đều tâm niệm, để được nhân dân tin yêu, mến phục, học hỏi làm theo thì trước hết họ phải nêu gương, lời nói phải đi cùng hành động cho bà con “mắt thấy tai nghe”. Muốn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cán bộ xã, cán bộ thôn phải làm gương thực hành ngay trên ruộng rẫy của gia đình mình để mọi người nhận thấy hiệu quả làm theo. Muốn nhân dân xóa bỏ các hủ tục, các phong tục không còn phù hợp, cùng với việc đến từng nhà tuyên truyền, vận động, cán bộ xã, cán bộ thôn phải nêu gương, cùng với người thân trong gia đình tiên phong thực hiện đã tạo sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, xây dựng được niềm tin lớn lao trong nhân dân.

Những bài học về nói và làm của Bác luôn là tấm gương cho mỗi người, không chỉ trong công tác lãnh đạo mà được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, trong sinh hoạt thường nhật, trong sinh hoạt gia đình. Hơn bao giờ hết, mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn ghi nhớ và gương mẫu thực hành  nói đi đôi với làm để tạo sức thuyết phục, cổ vũ mọi người cùng đồng sức, đồng lòng, tận tâm, tận tụy làm theo, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.   

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác