Đảng bộ huyện Kon Rẫy: Học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ trọng tâm

14/05/2024 06:00

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trong toàn đảng bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Qua đó việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề riêng hằng năm của tỉnh được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, giá trị, ý nghĩa tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng quý, các TCCSĐ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Kết luận số 01 và chuyên đề riêng của tỉnh, gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng dẫn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào một trong những nội dung sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, của các khu dân cư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm. 

Các buổi sinh hoạt chi bộ thôn luôn có nội dung tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo Bác. Ảnh: D.N

 

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy cho biết, kết quả đạt được nổi bật trong thực hiện Kết luận 01 là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “tự soi, tự sửa”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vướng mắc tại cơ sở. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác.

Đơn cử như Đại úy Cao Nam (sinh năm 1988), hiện đang công tác tại Công an huyện Kon Rẫy. Với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội An ninh, đồng chí đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh, huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Đồng chí Cao Nam cho biết, bản thân luôn ra sức rèn luyện, có lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng thế trận lòng dân, đoàn kết với đồng chí, đồng đội; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để có thể chiến thắng với bất kỳ kẻ thù nào, nhất là chủ nghĩa cá nhân.

Với những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2023, đồng chí Cao Nam được đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Cao Nam (ngoài cùng bên trái) nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy vì có thành tích trong thực hiện Kết luận 01 trong năm 2023. Ảnh: DN

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về thực hiện Kết luận 01, Đảng ủy xã Đăk Tờ Re đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo các chi bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa kế hoạch triển khai học tập và làm theo phù hợp với thực tế, đặc thù của đơn vị và theo chuyên đề hàng năm.

Đồng chí Bùi Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Re cho biết, Đảng ủy xã đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, hay “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua đó, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như hiến máu tình nguyện, làng phụ nữ DTTS nông thôn mới, mỗi tổ chức chi hội là một địa chỉ an sinh xã hội, hũ gạo tình thương, hay mô hình kể chuyện đạo đức Bác Hồ dưới cờ vào sáng thứ 2 hằng tuần.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Re, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã đã dần đi vào nề nếp, góp phần quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy khẳng định, các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân nên đã chú trọng triển khai thực hiện và đã đạt những kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Dương Nương

Chuyên mục khác