Đảng bộ huyện Kon Rẫy: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

08/08/2019 13:04

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương…

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ, đột xuất hoặc sinh hoạt chuyên đề về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trong hành động, đạo đức công vụ và lối sống hàng ngày, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống…

Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy - U Huấn chia sẻ: Qua thực hiện Chỉ thị 05, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu gương tốt trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, tác phong; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ… Cán bộ, đảng viên đã thật sự nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc...

Ở các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy Kon Rẫy, hầu hết cán bộ, đảng viên đều gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi dầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của ngành và của cơ quan. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong nhân dân.

 

Các tổ chức đoàn thể xã Đăk Tờ Lung vận động gói bánh chưng cho các hộ nghèo. Ảnh: Đ.N

 

Sự chuyển biến đó còn được thể hiện ở những việc làm cụ thể, như cán bộ, đảng viên, công chức đi làm đúng giờ, có tác phong đúng mực, thực hiện tiết kiệm; có ý thức chống lãng phí, quan liêu; phát huy tinh thần tương thân tương ái, có thái độ hòa nhã, quan hệ gắn bó với nhân dân, xử lý công việc nhanh, gọn không gây phiền hà cho nhân dân; có tinh thần kỷ luật cao, bảo quản và sử dụng tài sản công đúng mục đích…

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức được 58 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Các ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền đều được tiếp thu, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy U Huấn chia sẻ thêm: Việc học tập và làm theo Bác còn được các cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Minh chứng là đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; thực hiện có hiệu quả những chuẩn mực đã quy định...

Điển hình là Đoàn Thanh niên huyện đã triển khai việc học tập và làm theo Bác bằng các nội dung cụ thể, thiết thực như tuyên truyền, giáo dục, định hướng hình thành những phẩm chất, đạo đức lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; thực hiện “5 xây”, “5 chống”; tổ chức cuộc vận động “3 không”, “3 có” gắn với phong trào “5 tốt” trong học sinh các trường học trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới…

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.         

Đức Nhuận

Chuyên mục khác