Đăk Tô: Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

09/10/2023 06:20

Trong hơn 2 năm qua (5/2021-9/2023), Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực ở địa phương.

Bí thư Huyện uỷ Đăk Tô A Hơn cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW), từ đó đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, quán triệt học tập nghị quyết, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện, trang fanpage “Đăk Tô-điểm hẹn lịch sử”; trên mạng xã hội zalo, facebook của các cơ quan, đơn vị, trên sóng truyền thanh của huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã.

Ngoài việc tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện viết nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong học tập và làm theo Bác. Kết quả, từ tháng 5/2021 đến nay, toàn huyện tổ chức tuyên truyền 175 tin, bài và 585 buổi tuyên truyền tập trung tại các thôn, với 56.198 lượt người tham gia. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều hình thức, cuộc thi để tuyên truyền và tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lựa chọn, xây dựng một số mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua tổng hợp, đến nay, toàn huyện có 33 mô hình, cách làm hiệu quả. Nổi bật, Đảng ủy Công an huyện có mô hình “Tủ sách Hồ Chí Minh” và xây dựng thí điểm mô hình “Học Bác về phong cách, thái độ tiếp công dân” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực; Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện có mô hình “Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh”; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn khu dân cư”; Hội Nông dân huyện có mô hình về phát triển sản xuất, chăn nuôi của hội viên nông dân các xã, thị trấn.

Hàng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện đăng kí các việc làm tốt, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy; đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong năm 2022, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường ủng hộ, mua tặng cho 25 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi em 1 thẻ bảo hiểm y tế. Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Đăk Tô triển khai mô hình “Đồng nghiệp cùng tiến” một cách sáng tạo, khơi dậy tinh thần học tập và lao động của cán bộ, giáo viên đạt hiệu quả cao.

Anh A Kên (phải)- bí thư kiêm trưởng thôn Tê Pên, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô xuống giống cây hoàng sin cô. Ảnh: HN

 

Đảng ủy xã Văn Lem có các mô hình “Cải tạo vườn tạp”, “Trồng cây dược liệu”, “Chăn nuôi gia súc”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên một diện tích đất canh tác”. Đảng ủy xã Đăk Trăm có hộ gia đình chị Y Dên, anh A Hal ở thôn Đăk Rô Gia có mô hình “Phát triển chăn nuôi trang trại” mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đảng ủy xã Đăk Rơ Nga có mô hình “Tuyến đường điện thắp sáng” của Chi bộ thôn Đăk Manh I, Đăk Manh II hiện được nhân rộng ra 5 thôn trong toàn xã và mô hình “Tổ xây dựng nề hoàn thiện” của Chi bộ thôn Đăk Pung. 

Hội viên Hội LHPN xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô ủ phân hữu cơ từ vỏ cây, củ, quả để bón cho cây trồng. Ảnh: HN

 

Đảng ủy xã Ngọk Tụ triển khai mô hình “Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế về trồng và chăm sóc cây cà phê” tại thôn Đăk Tông. Đảng ủy xã Kon Đào có các mô hình về “Cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hạt mắc ca”, “Mỗi nhà có 1 vườn rau xanh”. Hội LHPN xã Kon Đào có các mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm tại chi hội”, “Góp vốn xoay vòng”. Hội LHPN xã Tân Cảnh có mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng khu dân cư.

Bí thư Huyện uỷ A Hơn nhận định: Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác đã làm nhận thức, trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức đúng đắn vai trò và ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tự giác học tập và làm theo. Nhờ đó, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh; nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được thay đổi đáng kể, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.                                     

Hồng Nhung                                                                                    

Chuyên mục khác