Đăk Glei đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

18/08/2022 06:14

Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đăk Glei đã dần đi vào nền nếp, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đảng bộ huyện Đăk Glei có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 16 đảng bộ và 33 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là hơn 2.730 đảng viên.

Để Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và nội dung Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” được triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy; sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện. Việc xác định các nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện cơ bản sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trung thực của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao. Duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa trong từng cấp ủy, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên - ông A Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết. 

Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã tạo những chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. Qua học tập, sinh hoạt đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên có ý thức, trách nhiệm hơn với công việc, chấp hành tốt quy chế, nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị. Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị, địa phương; trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong cải cách thủ tục hành chính được quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Đảng viên Y Bớ (ngoài cùng bên phải) trao đổi cùng các đảng viên. Ảnh: PN

 

Là 1 trong số 13 cá nhân vừa được Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, bà Y Bớ, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei cho biết: Việc học tập Bác phải thường xuyên và liên tục. Trước hết phải có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người; phải đặt lợi ích của Đảng, của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Ngoài ra, với trách nhiệm của một người có uy tín ở khu dân cư thì phải luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc.

Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: PN

 

Bác sĩ CKI Đinh Thị Ái Nhung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cho biết: Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XII, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 6 chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao nhất, thời gian tới, Huyện ủy Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tạo động lực tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Đăk Glei.          

Phạm Nguyên

Chuyên mục khác