Cựu chiến binh A Bông làm theo lời Bác

02/02/2023 06:50

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông A Bông (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Tô) luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chăm lo xây dựng khối đoàn kết trong hội viên, qua đó đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Nhiều năm qua, ông A Bông luôn gương mẫu đi đầu học tập và làm theo Bác trong cuộc sống cũng như trong công việc. Từng là Huyện đội trưởng Huyện đội Tu Mơ Rông, nên ông A Bông hiểu rõ những khó khăn, vất vả và trách nhiệm của người lính; nên ở cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, ông luôn dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đến hội viên.

Ông A Bông phấn khởi: Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các tổ chức hội trên địa bàn huyện luôn bám sát các nghị quyết của cấp ủy, của Hội cấp trên và của địa phương, đề xuất, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp điều kiện của địa phương để xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Nhờ đó, hàng năm 100% tổ chức hội trên địa bàn huyện Đăk Tô đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Công tác kết nạp hội viên mới, hàng năm đều đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Ông A Bông vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: T.T

 

Là “lá cờ đầu” trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ ở cơ sở, hàng năm, thông qua các hoạt động của Huyện hội, ông duy trì từ 2-3 đợt tổ chức nói chuyện truyền thống trong cộng đồng cho nhiều đối tượng. Tiêu biểu như trong năm 2022 vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho gần 2.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Ngoài ra, ông A Bông tham mưu Huyện hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động.

Phát huy tính gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm, ông A Bông đã cùng các thành viên trong Huyện hội và các tổ chức hội cựu chiến binh trên địa bàn chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào “giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Thực hiện Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, ông và tập thể Ban Chấp hành luôn tiên phong và có nhiều đóng góp tích cực; vận động hội viên phát huy vai trò trong việc xoá bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, ông A Bông chỉ đạo các tổ chức hội cựu chiến binh trên địa bàn vận động được 579 lượt hội viên tham gia tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kiến thức làm kinh tế, công tác bảo vệ môi trường, công tác xây dựng nông thôn mới do các cấp, các ngành tổ chức; chỉ đạo các tổ chức hội xây dựng quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đến nay đã huy động được trên 624 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực, ông A Bông xứng đáng là tấm gương điển hình trong đội ngũ cựu chiến binh huyện Đăk Tô. Ông đã góp phần tích cực “truyền lửa”  đến hội viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. Với sự nỗ lực trong nhiều lĩnh vực công tác, vừa qua ông A Bông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tất Thành

Chuyên mục khác