Công an tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA

09/04/2024 14:45

Sáng 9/4, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND).
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VT

 

Để thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW và Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào chương trình sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, với tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Trong 3 năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đảng ủy Công an tỉnh; vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy không ngừng được phát huy, quan tâm, giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các đơn vị, địa phương. Cán bộ, chiến sĩ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập làm theo Bác; tác phong làm việc ngày càng khoa học, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp. Nhiều mô hình hay, cách làm mới được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng như mô hình: “Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy”; “Đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường”; tự quản về ANTT đường biên mốc giới; “Zalo Công an Kon Tum  bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; “Móc khóa an ninh”; “Vận động bà con từ bỏ tà đạo Hà Mòn”…  Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Qua 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, 100% các đơn vị cơ sở, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND đều xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với 3 vấn đề cốt lõi là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”, lồng ghép việc triển khai tổ chức thực hiện Quy định 09-QĐ/ĐUCA với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề...

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT

 

Nhân dịp này, Hội nghị trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn Tùng

Chuyên mục khác