Chuyển biến tích cực qua 5 năm học tập và làm theo Bác

04/10/2022 13:10

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã có bước chuyển biến quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Bảo Tân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thông tin: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở đơn vị mình. Trong 5 năm qua, 100% huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, đặc thù và đối tượng cụ thể của từng đơn vị, địa phương. Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Công tác triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chỉ đạo kịp thời, tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề cho 2 đối tượng là cán bộ đoàn và ĐVTN.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ia H’Drai. Ảnh: T.T

 

Trong 5 năm qua, Tỉnh đoàn đã có nhiều buổi sinh hoạt chính trị nhằm tiếp nối truyền thống và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần quyết tâm thực hiện việc học và làm theo Bác. Trong đó, toàn tỉnh đã tổ chức ba đợt sinh hoạt chính trị cao điểm: “Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các tổ chức đoàn trên toàn tỉnh đã thực hiện hơn 1.364 buổi sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và gần 100 cuộc hành trình về nguồn “Theo dấu chân Bác” thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Cùng với thực hiện học tập và làm theo Bác, các tổ chức đoàn quán triệt 4 bài học lý luận chính trị trong ĐVTN trong tình hình mới. Hàng năm, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh tiến hành tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Công tác này nhằm gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và các quy định về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ. Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2021, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương 120 thanh niên tiêu biểu tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thêm phần lan tỏa, có chiều sâu, Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức đoàn toàn tỉnh tổ chức cho cán bộ, ĐVTN đăng ký và thực hiện hiệu quả bộ chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”.

Trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; triển khai có hiệu quả chuyên trang “Theo dấu chân Bác” trên website Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở; thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Kon Tum gồm thành viên là cán bộ chủ chốt các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc với mục đích tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Đồng thời Tỉnh đoàn phát động đến các ĐVTN trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cuộc thi Tự hào Việt Nam lần thứ III năm học 2019 – 2020 do Trung ương Đoàn phát động thu hút hơn 3.000 lượt ĐVTN, học sinh tham gia; Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với hơn 2.300 bài dự thi.

Với nhiệm vụ, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên gắn với Chương trình hành động đạt nhiều kết quả thiết thực. Các nội dung được cụ thể hóa thông qua các hoạt động, chương trình như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Tình nguyện hè, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chương trình Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh có hơn 3.000 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác.

Anh Nguyễn Bảo Tân cho biết: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. 

Tất Thành

Chuyên mục khác