Chuyển biến thực hiện Chỉ thị 05 ở Ngọc Hồi

14/11/2018 18:10

​Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Ngọc Hồi ngày càng lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Từ đó, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Từ thực tiễn qua hơn 2 năm triển khai, để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào nền nếp, Huyện ủy Ngọc Hồi đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ cấp huyện đến cơ sở.

Đến nay, việc quán triệt, học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức nghiêm túc với nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng về nội dung, phương pháp truyền đạt. Hằng năm, nội dung các chuyên đề học tập và làm theo Bác được triển khai, hướng dẫn đến từng tổ chức cơ sở đảng và được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể chính trị- xã hội, cơ quan đơn vị.     

Công tác tuyên truyền nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW được duy trì thường xuyên thông qua các buổi chào cờ hàng tháng tại các xã và trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể định kỳ hàng tháng với nhiều hình thức sinh động. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo Bác, từ đó lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được phân công để xây dựng bản đăng ký và bản cam kết “làm theo” cho tập thể chi, đảng bộ và mỗi cá nhân. Đến nay đã có 100% các tổ chức cơ sở đảng và 100% cán bộ chủ chốt đã chủ động xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể.  

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Hồi - Y Hồng Nhẫn cho biết: Sau khi được học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nhận thức đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác cũng như trong cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với vị trí công tác, trách nhiệm được phân công. Cấp ủy đảng các cấp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống với những việc làm cụ thể và thiết thực trong cộng đồng xã hội.

Ông Thao Minh Đờ (xã Bờ Y) hiến trên 500m2 đất xây dựng hội trường thôn Măng Tôn. Ảnh: B.C

 

Ở địa phương cơ sở, bà con nông dân tích cực sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia góp công, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu trong việc tham gia hiến đất có gia đình ông A Nao ở xã Đăk Ang chủ động hiến 200m2 đất và vận động bà con hiến đất làm đường liên thôn; hộ ông Nguyễn Văn Khuân ở xã Đăk Kan hiến 400m2 đất và vườn cây lâu năm; hộ ông Trương Văn Dung ở xã Đăk Kan hiến 300m2 cùng vườn cây lâu năm...

Ở các lĩnh vực khác, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; việc học tập và làm theo Bác ngày càng gắn với đời sống người dân, giải quyết những vấn đề thiết thực mà nhân dân quan tâm, có ý kiến. Việc lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân với tinh thần cầu thị, thấu hiểu, chỉ đạo xử lý những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được các cấp chính quyền, ngành chức năng đề cao, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Chính nhờ triển khai thực hiện việc học và làm theo Bác trong thời gian qua dần đi vào cuộc sống và trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ; cán bộ đảng viên tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan đơn vị.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Ngọc Hồi tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền được phát huy, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu được đề cao; cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bảo Châu

Chuyên mục khác