Chi bộ Tham mưu - Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Glei: Làm theo Bác từ những việc cụ thể hàng ngày

31/05/2019 13:01

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, mỗi đảng viên Chi bộ Tham mưu - Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Glei đã làm theo lời dạy của Bác từ những công việc cụ thể hàng ngày, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quân sự tại địa phương.

Trung tá Đinh Khắc Trưởng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bí thư Chi bộ Tham mưu - Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Glei cho biết, chi bộ có 26 đảng viên, đa số đều có trình độ nghiệp vụ tốt, nhiều đảng viên có tuổi đời còn khá trẻ, có nhận thức cao trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy, nghị quyết của chi ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của cấp ủy, chi bộ, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng cao; tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng khoa học; quy chế dân chủ trong đon vị thực hiện tốt hơn; mọi vấn đề liên quan đến tài chính đều được công khai, dân chủ, minh bạch…

Cấp ủy, chi bộ luôn xác định xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo đơn vị duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quy định của Điều lệnh quản lý bộ đội, giữ vững mối đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt phê bình. Định kỳ hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành nghị quyết của đảng ủy cấp trên và thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao; cuối năm đánh giá 100% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Một buổi sinh hoạt định kỳ về học tập và làm theo lời Bác ở Chi bộ Tham mưu thuộc Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Glei. ảnh: QĐ

 

Thiếu tá A Huy - Chi ủy viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn không thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện tâm sự: Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của chi bộ về triển khai thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân đã tìm hiểu rõ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội. Đặc biệt, bản thân luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn, chất lượng công tác đạt hiệu quả ngày càng cao; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm 19 điều đảng viên không được làm và các kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Năm 2018, bản thân được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Glei đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Trung tá Đinh Khắc Trưởng cho hay, cấp ủy, chi bộ thường xuyên chỉ đạo các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tọa đàm, trao đổi, mỗi ngày học một câu nói của Bác; phân công cán bộ, đảng viên kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ; nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đảng ủy cấp trên và tổ chức thực hiện sát với tình hình nhiệm vụ được giao của chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu trong chấp hành các quy định của cơ quan cấp trên; kể cả trong lời nói, hành động và việc làm cụ thể. Cấp ủy, chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, uốn nắn cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, chế độ quy định của đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Trong 2 năm 2017- 2018, Chi bộ Tham mưu được Đảng ủy, Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Quang Định

 

Chuyên mục khác