Ban Tuyên giáo Trung ương: Đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

19/05/2022 18:59

Chiều 19/5, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW). Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối với 3.131 điểm cầu trong cả nước.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quốc Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Y Thị Bích Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Hà - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trịnh Ngọc Trọng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Trong năm qua (từ tháng 5/2021-5/2022), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng đẩy mạnh thực hiện; có sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị trong cả nước cần tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW một cách quyết liệt hơn nữa. Trong đó, tập trung chuyển biến mạnh mẽ việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; nêu gương là trọng tâm và phải làm tròn sứ mạng mà Đảng và nhân dân giao phó. Đã là đảng viên thì phải gương mẫu, gần gũi nhân dân, luôn đi đầu trong mọi công việc. Toàn Đảng, toàn dân phải xây dựng con người Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; phải giữ gìn giá trị của quốc gia, dân tộc, gia đình, kế thừa đạo đức con người Việt Nam và theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, thực hiện tốt phương châm “dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học” và những giá trị về “độc lập, tự do, hạnh phúc”… Công tác tuyên truyền phải kiên trì, đổi mới phương thức sao cho uyển chuyển, linh hoạt, gần gũi, dễ hiểu với quần chúng nhân dân. Đồng thời, quyết tâm chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” gồm 12 tập, mỗi tập lấy 1 câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Nội dung cơ bản của bộ sách này mang đậm tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, phát triển, hoàn thiện trong quá trình hoạt động cách mạng và được đúc kết trong 15 tập của bộ Hồ Chí Minh toàn tập.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác