Xứng đáng là cơ quan dân vận của Đảng

13/10/2023 06:08

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với truyền thống vẻ vang của cơ quan dân vận của Đảng, trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt là từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà, tham gia cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; công tác dân vận của các cấp chính quyền; công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà hộ A Đức ở điểm dân cư 64, huyện Ia H'Drai. Ảnh: D.Đ.N

 

Qua việc thực hiện công tác dân vận, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa như thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo, gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết; khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ tổ chức gói bánh chưng xanh; giúp nhân dân lao động, sản xuất; xây dựng nhà “đại đoàn kết”, nhà “đồng đội”; chương trình “nâng bước em đến trường”; mô hình “con nuôi đồn Biên phòng” với tổng giá trị quy tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng phối hợp tốt với các đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiều phong trào khác ở khu dân cư do địa phương phát động.

HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò đại diện của cử tri và nhân dân; tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tại kỳ họp, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND đối với chính quyền; chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ A Pớt trao quà cho học sinh là con nuôi Biên phòng tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: DĐN

 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh tổ chức phát động và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt cuộc vận động chung tay quyên góp quỹ “Vì người nghèo”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Điển hình phong trào gây quỹ “Mái ấm công đoàn” do Liên đoàn lao động tỉnh phát động; phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn thanh niên; phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân tỉnh; phong trào “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh góp phần đảm bảo đời sống kinh tế cho nhiều hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Ngoài ra, với sự tham mưu kịp thời, sâu sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” được triển khai hầu hết các ngành, địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị đã triển khai, xây dựng và duy trì 670 mô hình, điển hình “dân vận khéo”, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện.

Trong đó, có 434 mô hình phát triển kinh tế với nhiều mô hình điển hình về chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại, phát triển làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp với thị trường. Qua đó, kinh tế hộ gia đình có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, người dân biết phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, nâng dần chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội có 100 mô hình, những mô hình này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và nhân dân tham gia, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trong đời sống xã hội.

Nhờ sự tham mưu kịp thời của Ban Dân vận Tỉnh ủy đối với cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị mà công tác dân vận của Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác