Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2024

20/06/2024 18:00

Chiều 19/6, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Y Thị Bích Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Phục- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 460 đảng viên (trong đó 107 đảng viên là cấp ủy viên các cấp) và 374 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 505 đảng viên (trong đó 148 đảng viên là cấp ủy viên các cấp) và 130 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 73 đảng viên (trong đó 7 đảng viên là cấp ủy viên các cấp), bằng các hình thức: khiển trách 50 đảng viên, cảnh cáo 15 đảng viên, khai trừ 8 đảng viên và khiển trách 1 tổ chức đảng. Đồng thời, giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 đảng viên; tiến hành xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 118 đảng viên.

Nhìn chung, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật của Đảng. Qua KTGS đã kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, từ đó giúp tổ chức đảng và đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030; kế hoạch về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 497-TB/UBKTTW, ngày 28/7/2023 và Thông báo số 629-TB/UBKTTW, ngày 18/3/2024 của UBKT Trung ương; kế hoạch luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra của tỉnh giai đoạn 2024-2025. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS hàng năm; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện quản lý của cấp ủy các cấp. Cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, còn tồn đọng, gây bức xúc trong xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt nhấn mạnh: Cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung KTGS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng liên quan; phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng và thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của UBKT...

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác