Tu Mơ Rông: Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới

01/07/2020 06:06

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông kết nạp được 480 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả tích cực trên cho thấy sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy địa phương trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nghe Minh Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông cho biết: 5 năm qua (2015-2020), để có được những kết quả tích cực trong phát triển đảng viên mới, Huyện ủy đã chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo nguồn kết nạp Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã nhằm theo dõi, phối hợp với cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên mới; hàng tháng báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Huyện ủy nắm bắt kịp thời, có hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông quan tâm chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để có định hướng giúp đỡ, bồi dưỡng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: M.T

 

Cũng theo đồng chí Nghe Minh Hồng, lực lượng ưu tú được giới thiệu cho Đảng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng trong thời gian qua chủ yếu là hội viên nòng cốt của các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…), lực lượng dân quân, dự bị động viên, đồng bào DTTS tại chỗ...

Quá trình thực hiện công tác phát triển đảng ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và các cấp ủy đảng xác minh, sưu tra hồ sơ lý lịch cảm tình đảng cho quần chúng ưu tú với những phương thức thuận lợi nhất. Ví dụ như phân công cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy xuống làm việc với các chi bộ, chi ủy, khu dân cư để hướng dẫn quần chúng viết lý lịch xin vào Đảng, nhằm tránh sai sót, không phải khai đi khai lại nhiều lần; chỉ đạo các cấp ủy lưu ý, công tác phát triển đảng viên phải thực hiện nghiêm túc phương châm, quan điểm và quy trình phát triển, cũng như các nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện liên quan đúng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Với sự chỉ đạo tích cực, thường xuyên của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông, hàng năm, các cấp ủy đã thực hiện đúng, đầy đủ và đạt hiệu quả cao kế hoạch phát triển đảng tại địa phương; những quần chúng ưu tú được chọn bồi dưỡng, kết nạp Đảng được thử thách trong công tác, phong trào thi đua đều đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Tổng kết 5 năm công tác phát triển đảng viên ở địa phương, toàn huyện đã phát triển được 480 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 1.778 đồng chí, sinh hoạt ở 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện trong thời gian qua, Huyện ủy Tu Mơ Rông đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mai Trâm

Chuyên mục khác