Tu Mơ Rông: Chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp

10/12/2019 06:01

Được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông đã và đang tập trung thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

Đồng chí Nghe Minh Hồng - Bí thư huyện ủy Tu Mơ Rông cho biết: Từ tháng 8/2019, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan tham mưu ban hành Kế hoạch số 133-KH/HU về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ đại hội đã được thành lập và đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra. Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Măng Ri, Đảng bộ xã Đăk Hà và Chi bộ Phòng GD-ĐT huyện tổ chức đại hội điểm cấp huyện (dự kiến cuối tháng 1, đầu tháng 2/2020), sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc (từ 25/2-25/3/2020). Đồng thời, huyện cũng đã thành lập các tổ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đại hội với nhiệm vụ kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 133-KH/HU của Huyện ủy Tu Mơ Rông, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng ở cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy các đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc tiến hành xong việc ban hành kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị ở cấp mình, có hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội Đảng đúng thời gian, quy trình, quy định theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trung tâm huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: Văn Phương

 

Tại xã Măng Ri (1 trong 3 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm), đồng chí Y Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã cho hay, căn cứ kế hoạch đề ra, đại hội đảng bộ xã sẽ tổ chức vào đầu tháng 2/2020. Với sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của các cơ quan chức năng ở huyện, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện tại, các tổ giúp việc cho đại hội của Đảng bộ xã đang triển khai công tác thực hiện đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI, công tác nhân sự và đẩy mạnh tuyên truyền cho đại hội. Đảng ủy xã đã chỉ đạo, hướng dẫn 10 chi bộ trực thuộc chuẩn bị tổ chức đại hội, hoàn thành trong tháng 1/2020.

“Huyện ủy cũng lưu ý, các đảng bộ trực thuộc thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy khâu chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ theo đúng các quy định hiện hành. Quan tâm nhắc nhở các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên kịp thời để công tác cụ thể hóa hướng dẫn đại hội cấp mình đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, cũng như đảm bảo theo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng”- đồng chí Nghe Minh Hồng cho biết thêm.

Mặt khác, tại các buổi họp giao ban hàng tuần, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các tiểu ban đẩy nhanh tiến độ theo đúng kế hoạch của từng tiểu ban đã đề ra; đôn đốc, chỉ đạo tổ cấp ủy được phân công theo dõi các đảng ủy, tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên xuống bám nắm tình hình cơ sở, xác định những công việc trọng tâm, cần thiết thực hiện theo từng lộ trình thời gian đặt ra.

Ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy trình và thành công tốt đẹp, các cấp ủy đảng và các cơ quan chuyên môn, phòng, ban của huyện còn chú trọng đến việc tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhất công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Tu Mơ rông.    

Mai Trâm

Chuyên mục khác