Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)

19/03/2024 17:42

Chiều 19/3, Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng điều hành Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DN

 

Đảng bộ tỉnh hiện có 14 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ cấp huyện, 1 đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang); 3 ban cán sự đảng và 7 đảng đoàn; 660 tổ chức cơ sở đảng (206 đảng bộ cơ sở, 454 chi bộ cơ sở), 1.844 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 1 đảng ủy bộ phận, với 31.951 đảng viên.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp được nâng lên; đã thực hiện tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới.

Đối với 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025), các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Điều lệ Đảng còn một số khó khăn, vướng mắc như quy định về độ tuổi kết nạp Đảng là phải đủ 18 tuổi trở lên gây khó khăn cho việc kết nạp Đảng đối với học sinh; Trung ương chưa quy định, hướng dẫn cụ thể về thời gian dự bị đối với đảng viên dự bị bị kỷ luật; việc quy định ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện xét khen thưởng cùng mức cho tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền gây khó khăn trong xác định thẩm quyền khen thưởng.

Hội nghị thảo luận và cho ý kiến đối với báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, làm rõ thêm những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Qua đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn tới và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: DN

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị bộ phận tham mưu tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và báo cáo 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trên địa bàn tỉnh.

Dương Nương

Chuyên mục khác