Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 – 12/12/2021)”

01/09/2021 15:31

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 22-KH/BTGTU về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 – 12/12/2021)”.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tìm hiểu và nhận thức sâu sắc về cuộc đấu tranh bất khuất, quả cảm, kiên cường của các chiến sĩ cộng sản tại Ngục Kon Tum trong giai đoạn chống thực dân Pháp và tay sai. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, giúp cho thế hệ sau nhận thức rõ hơn về sự hi sinh, cống hiến của các chiến sĩ cách mạng vì sự nghiệp giải phóng quê hương, dân tộc; khơi dậy tình cảm yêu nước, lòng tự hào về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang; đồng thời củng cố niềm tin, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần học tập, rèn luyện, xây dựng và phát triển quê hương của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo mục đích đề ra, có sức lan tỏa sâu rộng và mang hiệu quả thiết thực; thu hút đông đảo thành phần tham gia.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh (THCS, THPT), sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi tập trung vào các vấn đề liên quan đến Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum và các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của tỉnh Kon Tum từ năm 1931 đến nay.

Cuộc thi được thực hiện bằng 2 hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong 2 tháng (15/9 – 15/11/2021). Mỗi cá nhân dự thi có thể tham gia cả 2 hình thức thi. Bài dự thi thực hiện theo Quy chế của Ban tổ chức Cuộc thi.

Địa điểm tiếp nhận các bài thi viết: Các sở, ban ngành, mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tiếp nhận, tổng hợp bài thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của đơn vị mình, nộp về đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố tiếp nhận, tổng hợp bài thi, nộp về ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy. Đối tượng là người dân thì nộp bài thi về đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phòng công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh), Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổng hợp, lập danh sách bài dự thi ở địa phương, đơn vị gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.

TS

Chuyên mục khác