Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

17/04/2020 13:04

Trong những năm qua, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong những năm qua, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các cấp, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình, nhất là ở các xã, phường, thị trấn. Việc đẩy mạnh thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn giúp cho Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC  ở cơ sở, để việc triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng các điển hình; từng bước phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

Đồng chí A Pớt chủ trì Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: VN

 

Việc thực hiện QCDC ở các xã, phường, thị trấn tập trung vào việc công khai các nội dung dân biết về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân và địa phương theo quy định. Việc công khai bằng nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị, buổi họp dân, tiếp xúc cử tri và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm tập trung dân cư...

Đi đôi với việc công khai chủ trương, chính sách, các địa phương, đơn vị thực hiện mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí; tạo mọi điều kiện để dân bàn bạc, thảo luận và quyết định nhiều công việc ở khu dân cư. Đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Huỳnh Quốc Thái – Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) khẳng định, ở địa phương, khi thực hiện xây dựng các tuyến giao thông nông thôn, hay công trình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, người dân có quyền bàn bạc và thống nhất thứ tự đầu tư, giám sát quá trình thực hiện. Cũng nhờ quyền làm chủ được phát huy mà người dân đã tích cực, tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc trên đất và đóng góp công sức tu sửa, xây dựng các công trình phục vụ nông thôn mới.  

Thực tế trên càng khẳng định một điều, phát huy việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm lợi cho người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ được người dân ủng hộ. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng vì thế trở nên thuận lợi, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.  

Thực hiện QCDC ở cơ sở, các xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh công khai minh bạch các thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí; tăng cường vai trò giám sát của nhân dân... góp phần tạo sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác