Thành ủy Kon Tum: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017

10/02/2017 14:44

Sáng 10/2, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum chủ trì hội nghị.

Trong năm 2016, Thành ủy Kon Tum đã làm tốt công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đúng quy trình, quy định; tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; kết nạp mới 197 đảng viên; 53 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 14 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu và 22 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ…

Lãnh đạo Thành ủy Kon Tum tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 

Thành ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung trong năm 2017: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Tại hội nghị, Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016, 2 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016), 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác