Thành phố Kon Tum: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

15/09/2021 13:05

Thành ủy Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”.

Ông Lê Văn Đáo – Bí thư Chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Duy Tân cho biết, mấy tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc sinh hoạt chi bộ của Chi bộ 2, phường Duy Tân cũng có sự thay đổi. Theo chỉ đạo của Thành ủy, của Đảng ủy phường, thay vì sinh hoạt tập trung, 56 đảng viên đã chia ra sinh hoạt tại 4 tổ đảng. Đặc biệt, những vấn đề nổi cộm tại tổ luôn được đưa ra thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến về giải pháp và sau đó giải quyết một cách thỏa đáng, hợp lý cho người dân. “Nhờ vậy, tình hình chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn rất ổn định; người dân không có khiếu nại, khiếu kiện lên phường. Phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn nên các đảng viên rất đồng thuận, đoàn kết và có trách nhiệm cao trong triển khai công việc” – ông Đáo cho hay.

Không riêng Chi bộ tổ dân phố 2, ông Lê Trọng Đậu – Phó Bí thư Đảng ủy phường Duy Tân cho biết, trên địa bàn phường, 17 chi bộ đều phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở. “Đảng ủy phường thường xuyên kiểm tra, giám sát theo đúng Điều lệ Đảng để phát huy các ưu điểm và kịp thời khắc phục những khuyết điểm nếu có”- ông Đậu nhấn mạnh.

Chi bộ 2, phường Duy Tân tập trung chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Ảnh: H.T

 

Đảng bộ xã Đăk Cấm có 13 chi bộ với 139 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, những năm qua, Thành ủy viên phụ trách xã và Đảng ủy viên đã tích cực tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư. 

Ông Nguyễn Văn Vụ- Bí thư Đảng ủy xã Đăk Cấm cho biết, qua việc tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, các đồng chí Thành ủy viên, Đảng ủy viên đã kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để tham mưu cấp ủy cơ sở, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Hơn thế, hỗ trợ, giúp chi bộ xây dựng các chương trình, nội dung phù hợp với thực tiễn, giúp người dân tin tưởng, chủ động sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Triển khai Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thành ủy Kon Tum còn tập trung rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. So với tháng 8/2016, Thành ủy đã giảm 10 tổ chức cơ sở đảng, giảm 45 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và đúng theo quy định. Ngoài ra, đến nay, thành phố đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 183 thôn, tổ dân phố còn 154 thôn, tổ dân phố; có 115/154 bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng, thôn trưởng.

Chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, đến nay, toàn thành phố có hơn 5.800 đảng viên. Với mục tiêu sẽ kết nạp từ 600 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ, Thành ủy đã xây dựng chương trình, xác định và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đồng thời đề ra nhiều giải pháp sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên, các cấp ủy đã triển khai kiểm tra tại 358 tổ chức cơ sở đảng và 161 đảng viên; giám sát 75 cuộc tại 139 tổ chức cơ sở đảng và 1 đảng viên. Thông qua đó, kết luận rõ từng nội dung, đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, yếu kém.

Để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Thành ủy tiếp tục chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng và triển khai thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác