Thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum

19/07/2019 17:17

Chiều 19/7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum. Ảnh: MT

 

Dự Lễ công bố có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành, Thành ủy Kon Tum; cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh công bố Quyết định số 906-QĐ/ĐUK ngày 3/7/2019 về việc thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở tách từ chi bộ cơ quan Đảng ủy khối; chỉ định đồng chí Phạm Quang Thọ - đảng viên, Phó tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ hiện có 3 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Hơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thông tin: Việc thành lập chi bộ của Công ty thể hiện sự quan tâm của các cấp trong công tác phát triển tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, việc thành lập chi bộ công ty đánh dấu giai đoạn phát triển mới, sẽ góp phần định hướng lãnh đạo, tổ chức hoạt động đơn vị đi vào ổn định, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn…

Mai Trâm    

       

Chuyên mục khác