Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

23/06/2022 22:13

Tại Quyết định số 481-QĐ/TU ngày 21/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định số 481-QĐ/TU, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo có 9 Ủy viên, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (được phân công theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp nhận và xử lý đơn, thư).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo khi ban hành các văn bản với tư cách là Cơ quan thường trực.

Vũ Hồng Sơn

Chuyên mục khác