Sắt son một niềm tin với Đảng

25/09/2023 06:35

Sắt son một niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, quân và dân trong tỉnh cùng chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Ngày 25/9/1930, một sự kiện chính trị trọng đại diễn ra tại Nhà lao Kon Tum với sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Kon Tum, đánh dấu bước ngoặt quan trọng lịch sử cách mạng tỉnh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và dựng xây quê hương Kon Tum.

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum với những “hạt giống đỏ” là những người cộng sản trung kiên, để rồi sau đó “ươm mầm” và không ngừng lớn mạnh, trở thành một Đảng bộ có bề dày truyền thống cách mạng vẻ vang như ngày hôm nay.

Vượt qua bao thăng trầm của dòng chảy lịch sử, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân; cùng với đồng bào cả nước thực hiện hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày hòa bình lập lại, sắt son một lòng tin với Đảng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện những chủ trương của Đảng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực phản động và đã đạt được những thành quả quan trọng  về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điểm nhấn nổi bật sau ngày thành lập lại tỉnh, đứng trước những khó khăn và thử thách lớn, với vô vàn các công việc cần phải giải quyết, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng chung sức, đồng lòng giải quyết những khó khăn trước mắt và thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, trong giai đoạn 1991-1995, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sớm khắc phục nhiều khó khăn, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế- xã hội; GDP hàng năm tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hoạt động khoa học và công nghệ, môi trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; các mặt văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường.

Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay. Ảnh: DĐN

 

Một trong những yếu tố then chốt trong giai đoạn này là Đảng bộ tỉnh hết sức chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng bởi đây chính là nhân tố quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả những vấn đề từ thực tiễn đặt ra.

Những thành tựu quan trọng mà tỉnh đạt được trong giai đoạn này củng cố thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng bộ và chính quyền, tạo ra những động lực mới xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Từ những thành tựu đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: DĐN

 

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Một số chỉ tiêu đến thời điểm hiện nay đã đạt và vượt tiến độ thực hiện kế hoạch, một số chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch toàn giai đoạn 2021-2025 như: Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; thu ngân sách nhà nước; kim ngạch xuất nhập khẩu; sản lượng điện sản xuất; số hợp tác xã thành lập mới; diện tích các loại cây trồng chủ lực; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; số xã đạt chuẩn nông thôn mới... đều được tăng cao cả về lượng và chất.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh trong tỉnh tiếp tục được cải thiện đáng kể; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân, của doanh nghiệp vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong phát triển kinh tế tỉnh nhà trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập để Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt là công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hết sức chú trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Trong đó phải kể đến việc ban hành và tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16/5/2022 của Tỉnh ủy “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đáng ghi nhận và tự hào nhất là trong năm 2022, Chỉ số CPI của tỉnh đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021, là thứ hạng cao nhất của tỉnh đạt được kể từ năm 2006 đến nay. Điều này đã minh chứng một cách rõ nét nhất quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

93 năm qua, sắt son một niềm tin dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, quân và dân trong tỉnh đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh “chèo lái con thuyền” cách mạng tỉnh nhà đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; cùng dựng xây quê hương Kon Tum ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác