Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TU

20/04/2024 06:17

Triển khai Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Ngày 5/12/2023, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp đã tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết và đạt được những kết quả tích cực.

Trong quý I/2024, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 6,45%, đứng thứ 19 cả nước và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước khoảng 5.712 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước khoảng 830 tỷ đồng, đạt 18,04% dự toán địa phương giao, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương ước khoảng 3.207 tỷ đồng, đạt 26,9% so với nhiệm vụ chi và bằng 111,7% so cùng kỳ năm trước. Công tác giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm vườn mắc ca tại huyện Kon Rẫy. Ảnh: DN

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng. Quý I, đã kết nạp được 178 đảng viên mới, đạt 19,78% kế hoạch năm 2024, nâng tổng số đảng viên kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng lên 3.877 đảng viên (đạt 77,54% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh).

Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên đã nâng lên 699/756 người, chiếm 92,46%, đạt 98,36% kế hoạch năm 2024 (đạt 102,73% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI); bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nâng lên 402/756 người, chiếm 53,17%, đạt 93,29% kế hoạch năm 2024 (đạt 78,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 16 đảng viên, quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 20 đảng viên, qua đó phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” gắn Chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng thời, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, thực chất, hiệu quả.

Hăng say lao động sản xuất tạo ra giá trị sản phẩm. Ảnh: D.N

 

Hoàn thành đánh giá, xếp loại 14/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 655/659 TCCSĐ, 1.831/1.847 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 29.397/31.905 đảng viên, 1.559/1.559 tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp và 4.491 cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 và nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2021-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đánh giá 1 năm thí điểm thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ ở cơ sở, gắn với thực hiện hiệu quả việc phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn dự sinh hoạt chi bộ theo Quy định 776-QĐ/TU, ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, các TCCSĐ, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã có nhiều đổi mới về hình thức tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc, nội dung, nền nếp sinh hoạt theo đúng quy định.

Mặc dù Nghị quyết 23 mới được triển khai thực hiện trong những tháng đầu, quý đầu của năm, nhưng với những kết quả đạt được cho thấy Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã và đang triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Nghị quyết, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2024.

Dương Nương

Chuyên mục khác