Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy

30/08/2021 13:22

Ngày 30/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phòng cháy, chữa cháy; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; giảm nghèo bền vững đến năm 2030; xây dựng gia đình trong tình hình mới; tín dụng chính sách xã hội; phòng, chống HIV/AISD, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Đồng thời, được tiếp thu Kết luận của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới gắn với bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Ngoài ra, các đại biểu đã được quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 5 về việc lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới; về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong phòng, chống dịch Covid-19; về việc lãnh đạo công tác hậu cần trong lực lượng vũ trang Quân khu đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp thu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác