Quan tâm phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo

24/10/2021 13:01

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên ở vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo. Những đảng viên khi được kết nạp đã phát huy được vai trò trách nhiệm, là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như phát triển kinh tế để người dân noi theo.

Theo đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên; trong đó, có đảng viên là người DTTS, vùng có đạo. Đảng ủy các cấp đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm đối với các chi bộ thôn, làng; phân công đảng viên là cấp ủy viên có kinh nghiệm, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS về sinh hoạt tại thôn, làng để xây dựng lực lượng nòng cốt. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể ở cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó lựa chọn những quần chúng ưu tú, là con em đồng bào DTTS, người có đạo phấn đấu tốt giới thiệu vào Đảng.

Công tác phát triển đảng viên của tỉnh được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Riêng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 5.850 đảng viên; trong đó, có hơn 2.000 đảng viên người DTTS, hơn 300 đảng viên có tôn giáo. Đã khắc phục được tình trạng thôn, tổ dân phố không có tổ chức đảng, đến nay 756/756 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng.

Đảng viên A Thiên tuyên truyền người dân về cách phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: P.N

 

Song song với công tác phát triển đảng viên, tỉnh đã phát huy vai trò của đảng viên trong việc giúp đỡ, hướng dẫn người dân thay đổi phương thức sản xuất, nếp nghĩ, cách làm. Từng đảng viên là người DTTS, người có đạo khi được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, gần dân, sát dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đảng viên A Gim - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi cho biết: Sau một thời gian phấn đấu, năm 2013 tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò là người đảng viên và là người theo Công giáo, tôi luôn khắc ghi phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của thôn và cả trong phát triển kinh tế gia đình.

Giờ đây, gia đình anh A Gim đã trở thành hộ giàu nhờ nguồn thu nhập từ 2ha cao su, 1ha cà phê, 4ha mì và chăn nuôi hơn 100 con gà, 4 con bò. Đảng viên A Gim chia sẻ: Tôi luôn cố gắng giữ được phẩm chất tốt đẹp của một người đảng viên để quần chúng noi theo, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đồng thời, các đảng viên đã giúp nhân dân từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tăng gia sản xuất, mang lại thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh A Ớt ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi bày tỏ: Đảng viên hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cây cà phê, cao su, giúp bà con ổn định cuộc sống hơn so với trước kia.

 Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp như hiện nay,  các đảng viên ở vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo đã tích cực tham gia các tổ Covid cộng đồng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Đảng viên A Thiên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Nai, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei chia sẻ: Trong thôn, 100% bà con theo đạo, tôi thường xuyên tuyên truyền bà con đầu tiên là phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, không đi tập trung đông người ở nhà nguyện hoặc nhà thờ.

Đảng viên là người có đạo đã góp phần nâng cao tiếng nói của Đảng ở trong vùng đồng bào có đạo, tạo uy tín trước nhân dân. Đồng thời, bám sát thôn, làng để góp phần giúp cấp ủy Đảng đề ra những chính sách hữu hiệu, tạo động lực cho bà con nhân dân luôn luôn tin tưởng vào Đảng - ông Hiêng Lăng Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi nhận xét. 

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo thời gian qua đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố tổ chức đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc. Đồng thời, ngày càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào DTTS, các tôn giáo với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Phạm Nguyên

Chuyên mục khác